Homeopathie Tangel

30 jaar ervaring

"Als we het doen, dan doen we het goed.
Half werk heeft geen enkele zin en is zonde van uw tijd, energie en geld"

Allereerst kijk ik bij eenieder of homeopatische behandeling zinvol is. Of er verbetering of genezing mogelijk is. In sommige gevallen verwijs ik terug of door naar de huisarts voor een klinische diagnose of voor meer informatie. Of behandel ik in onderling overleg met huisarts of specialist. Ik heb ook veel gewerkt met psychiatrische patiënten en homeopatische ondersteuning geboden bij bevallingen, pijnbestrijding en stervensbegeleiding.

Bij aanvang van de behandeling is het belangrijk om een zo compleet mogelijk overzicht van u en uw klachten te hebben. Met dit overzicht kunnen wij een optimaal behandelplan opstellen. Vanuit de homeopathie en mijn ervaring maak ik een onderverdeling en breng ik systeem aan in de enorme hoeveelheid informatie die het gesprek oplevert. Dit doe ik onder andere door een aantal belangrijke groepen samen te stellen:

1. De zogenaamde constitutionele en biografische symptomen.
In deze groep komen die kenmerken en klachten, die uw algehele gesteldheid betreffen. Hierin komen dan de dingen die u als geheel betreffen of beïnvloeden: bijvoorbeeld bent u warmelijk of kouwelijk, hoe is uw slaap, eetlust, stemming etc. Veel van deze kenmerken heeft u al vanaf kinds af aan. Lopen als een rode draad door uw leven. Hier komt uw oorspronkelijke staat, uw aanleg in beeld. Een aantal van deze kenmerken kunnen sinds de aanvang van uw klachten veranderd zijn.

2. De acute perioden, klachten.
Wat gebeurt er als u acuut ziek bent? Heeft u steeds terugkerende klachten? Hier kunt u denken aan met name de acute ontstekingen (bijvoorbeeld van keel, neus, oren, luchtwegen, urinewegen, huid, maag en darmen)

3. De zogenaamde incidenten.

Verder kijken we of er ingrijpende gebeurtenissen in uw leven hebben plaatsgevonden. Dit kan een hersenschudding na een ski-ongeval zijn, maar ook het overlijden van een dierbaar iemand. Belangrijk is hier of deze incidenten een blijvend spoor in uw leven getrokken hebben. Bent u sindsdien veranderd of zijn uw klachten toen begonnen? "Bent u nooit meer dezelfde geweest sinds…."

4. Zijn er zogenaamde tussenziektes geweest?
Heeft u een besmettelijke ziekte doorgemaakt of opgelopen die misschien haar invloed nog doet gelden? Hier kunt u denken aan bijvoorbeeld Malaria, de ziekte van Pfeiffer, geslachtsziekten (de zgn. SOA's), enzovoort.

5. Wat is uw reguliere (medicatie) geschiedenis?
Heeft u veel ingrepen, operaties ondergaan? Gebruikt u, of heeft u veel medicijnen gebruikt? Zijn hierdoor nieuwe klachten ontstaan of zijn misschien uw oorspronkelijke klachten hiermee veranderd of verdwenen? Dit zijn de zogenaamde iatrogene symptomen. De gevolgen van (foutieve) medische behandeling en de zogeheten bijwerkingen van medicijnen.
Denkt u hier ook aan vaccinaties en pilgebruik.


6. Ziekten in uw familie
Wat voor (ernstige) aandoeningen spelen er eventueel bij ouders, grootouders en in de rest van de familie? Is er sprake van een erfelijke belasting of een ziektetendens in uw familie? Om het anders te zeggen: met wat voor (erfelijk) materiaal bent u geboren en zijn er aanwijzingen dat uw klachten hiermee verband houden?

Voor de behandeling is het uiterst belangrijk om al deze groepen naar hun zwaarte mee te laten wegen in het voorschrift. Dat alles van u aan bod komt. Alleen zo kunnen wij namelijk werken aan een totaalbehandeling. Waar ligt het zwaartepunt en waar kunnen we het beste beginnen?

Deze manier van werken is voor beide partijen heel erg prettig. Het maakt uw behandeling optimaal en transparant. Op ieder moment weten we dan waar we mee bezig zijn en wat wij kunnen verwachten. Hoe het genezingsproces zich bij u zal voltrekken. Ook: wat kunnen we logischerwijs tijdens de behandeling aan klachten tegenkomen. En hoe kunnen we hierop anticiperen of ingrijpen.


Een tweetal voorbeelden ter illustratie:

Voorbeeld:
Uw hoofdklacht is chronische verkoudheid, die een aantal keer per jaar uitmondt in een (acute) voorhoofdsholteontsteking. Deze regelmatig optredende sinusitis (acute klacht, periode) is hier (zeer waarschijnlijk) een complicatie van uw chronische verkoudheid. De behandeling (het voorschrift) zal gericht zijn op het oplossen van de chronische verkoudheid. Tegelijkertijd weten we dat uw klachten soms uit de hand lopen en een acute ontsteking kunnen veroorzaken.Voor deze acute ontsteking krijgt u dan bij voorbaat ook een homeopatisch middel mee. Als gedurende de behandeling van uw verkoudheid de sinusitis optreedt, zal het acute middel deze ontsteking snel verhelpen en kan de basisbehandeling, die moet leiden tot duurzame genezing, hierna direct voortgezet worden.

Voorbeeld:
Uw hoofdklacht is dat u na het doormaken van een tussenziekte, bijvoorbeeld Malaria of Pfeiffer, klachten heeft overgehouden. Of dat uw klachten hiermee juist begonnen zijn. Het is dan mogelijk op uw huidige, bestaande klachten voor te schrijven. Echter als dit geen duidelijke verbetering geeft te zien, of als u helemaal niet op het voorgeschreven middel reageert, kan er een blokkade zijn. Dan is het wellicht zo dat we eerst terug moeten gaan naar de tussenziekte. U heeft deze dan kennelijk niet goed doorgemaakt, de ziekte is nog niet uit uw systeem, of volledig opgelost.
Nu behandelen we dus allereerst (alsnog) de Pfeiffer of Malaria. Indien dit met succes gebeurt en deze blokkade in de behandeling wordt weggenomen verdwijnen er vaak al heel wat klachten. De eventueel resterende klachten zullen nu wél reageren en verdwijnen door het oorspronkelijk ingezette homeopatische middel.

Hoe ga ik te werk in mijn praktijk?

In mijn praktijk besteed ik veel aandacht en tijd aan iedere patiënt om tot de optimale behandeling te komen. Deze zorgvuldige manier van werken heeft als logisch gevolg dat ik binnen de geboden tijd een relatief beperkt aantal mensen kan behandelen. Nieuwe patiënten komen door goede resultaten in de praktijk. Via mond op mond reclame of via de huisartsen waar ik mee samenwerk.

Ruim vijfentwintig jaar praktijkervaring en een gedegen kennis van de homeopathie hebben de afgelopen jaren geleid tot goede resultaten. Hetgeen overigens niet wil zeggen dat iedere behandeling resulteert in een honderd procent succes. Met homeopathie is heel veel mogelijk, maar ook zij kent haar beperkingen. Ook binnen de homeopathie is er tijd nodig voor het verdwijnen van de klachten, voor een duurzame verbetering of genezing. Deze tijdspanne is afhankelijk van de aard van de klacht en hoe lang deze al bestaat.