Homeopathie Tangel

30 jaar ervaring

Het intake consult

Het intake consult vormt de basis van de behandeling. In dit gesprek vertelt u als eerste natuurlijk waarvoor u komt. Over uw huidige klachten. Wanneer en hoe zij ontstaan zijn en in hoeverre zij uw functioneren en welzijn beïnvloeden. Hoe u zich eronder voelt.
Ook uw levensloop, uw biografie is vaak van groot belang. Zijn er klachten geweest, misschien al vanaf zeer jonge leeftijd. Heeft u (veel) medicijnen gebruikt, operaties ondergaan of misschien ongelukken gehad. Welke eventueel ingrijpende of belangrijke (emotionele) gebeurtenissen hebben in uw leven plaatsgevonden. Hoe verliepen zwangerschap en geboorte voor moeder en kind. Waren hier complicaties. Ook ziekten in uw familie zijn belangrijk en bespreken wij in dit eerste gesprek.

Om al deze informatie samen in kaart te brengen hebben wij de anderhalf uur die voor dit intakegesprek staan beslist nodig. Homeopathie is individueel maatwerk. Een zorgvuldig en compleet beeld van al de bovengenoemde zaken, uw totaliteit levert het beste uitzicht op een succesvolle behandeling.

Aan het eind van het gesprek bespreek ik met u hoe uw behandeling er uit gaat zien en wat u kunt verwachten. 
Ook probeer ik dan zo goed als mogelijk de prognose en de duur van de behandeling aan te geven.