Homeopathie Tangel

30 jaar ervaring

Vervolgconsult

De termijn waarop wij een vervolgconsult afspreken is afhankelijk van uw klachten en de ingezette homeopatische geneesmiddelen. In acute situaties kan het zijn dat ik dagelijks of soms meerdere keren per dag telefonisch "verslag" of overleg voorstel. 

Zijn uw klachten chronisch dan zien wij elkaar meestal weer na drie tot zes weken. In deze periode is het belangrijk dat u uzelf goed in de gaten houdt. Opmerkzaam bent op wat er met u en uw klachten gebeurt. Genezings- en veranderingsprocessen verlopen vaak zeer geleidelijk, soms zelfs zo dat zij bijna aan uw aandacht ontsnappen.

Bij acute klachten mag u een snelle verbetering verwachten. Vaak is deze zelfs spectaculair ingrijpend en snel. Bij de chronische klachten is het een geleidelijker proces. Het tempo van herstel is afhankelijk van de aard van uw klachten en hoe lang zij bestaan.

Op basis van het vervolggesprek kan dan de keuze, dosis of frequentie van het geneesmiddel of de geneesmiddelen worden aangepast of geheel veranderen.
Een vervolgconsult vergt in het algemeen beduidend minder tijd dan het eerste intakeconsult en duurt gemiddeld drie kwartier.