Homeopathie Tangel

30 jaar ervaring

Na het vervolgconsult

Na het vervolgconsult volgen meestal nog één, of soms nog een aantal consulten. Dit is natuurlijk afhankelijk van uw vooruitgang en de mate en het tempo waarin uw klachten verdwijnen.

Uiteindelijk is vrijwel iedere behandeling erop gericht om te komen tot het constitutionele voorschrift. Als wij hier in de behandeling aankomen, zijn vaak een aantal, of veel van uw klachten al flink afgenomen of verdwenen.
Voor veel mensen is dan het doel bereikt:
 het gaat goed, u bent tevreden en ziet geen noodzaak de behandeling nog voort te zetten. Op dat moment is het uiterst belangrijk dat wij zorgen dat het u goed blijft gaan en wij de behandeling voortzetten.
Dat u het geïndiceerde middel blijft gebruiken. Zolang u het middel gebruikt en u er zich goed bij voelt, betekent dit dat het middel wel degelijk nog aan het werk is. Dat er nog steeds vooruitgang geboekt wordt! Indien u nu stopt is de kans groot dat u "terugglijdt" en dat op termijn al uw klachten weer terugkomen.


Motivatie om DOOR te gaan ("ook al gaat het al hartstikke goed")

Het is nu zaak om het middel door te blijven gebruiken! Tot het moment van terugval. Of tot het moment dat u merkt dat oude klachten onverklaarbaar terug lijken te keren. Dit is de zogenaamde 'eindverergering" van uw behandeling. Uit ervaring weet ik dat het niet altijd even gemakkelijk is om mensen te motiveren nu de behandeling door te zetten. Daarom is het belangrijk dat u hiervan het nut en de noodzaak ziet. Dat u begrijpt wat er gebeurt.

Deze eindverergering is overigens gemakkelijk te begrijpen: al de tijd dat u het middel gebruikte ging u vooruit en had u het dus kennelijk nodig. Bij de eindverergering merkt u nu dat oude klachten, ondanks dat u met het middel doorgaat, zonder kenbare aanleiding terugkeren. Kennelijk heeft het middel alles gedaan wat het voor u en het verdwijnen van uw klachten mogelijkerwijs kan doen.

U reageert nu als een "gezond" mens op het middel. En krijgt dus ook de verschijnselen die dit middel veroorzaakt bij "gezonde proefpersonen". Dit is een belangrijke indicatie dat uw herstel zo volledig als mogelijk is voltooid.
En een garantie dat u ook voor lange tijd van de klachten gevrijwaard zult blijven!

Mijn advies op dat moment luidt dan ook vrijwel altijd: direct stoppen met (of eventueel afbouwen van) het middel.
Zodra u stopt, verdwijnen de klachten, die nu immers alleen nog door het gebruik van het middel veroorzaakt worden, definitief.