Homeopathie Tangel

30 jaar ervaring


Behandeling van huisdieren

Op verzoek en indien hier tijd voor bestaat, behandel ik ook huisdieren.
Ik ben een dierenliefhebber. En heb zelf heel lang een hond gehad:
Lubbers, een hele grote, lieve goedzak.

Hoewel mijn praktijk volledig op "humane homeopathie" ingericht is, behandel ik al jaren met veel plezier en succes honden, katten en paarden.
Deze consulten - voor het halve tarief - vinden altijd 's middags plaats, "als alle mensen geweest zijn".Consulttarieven betreffende de behandeling van huisdieren zijn achtereenvolgens

Intake consult   €  75.-
Vervolg consult                                    
   €  45.-
Telefonisch consult / Medicatie toezenden
   €  35.-

Onderscheid 'klassieke', 'klinische' en 'complex' homeopathie

Klassieke homeopathie behandelt de hele mens. Dat wil zeggen: kijkt naar zowel de lichamelijke als psychische klachten.
Door een patiënt niet alleen over zijn ziekteverschijnselen, maar ook over zijn mentale, emotionele en lichamelijke -aangeboren en verworven- eigenschappen te laten vertellen en na te vragen, probeer ik als homeopaat het voor uw actuele situatie meest passende middel of middelen te kiezen. Om uiteindelijk in de loop van de behandeling het middel voor uw constitutie (algehele gesteldheid) vast te stellen. Kort en bondig kan men zeggen: Homeopathie streeft naar een heldere, logische totaaldiagnose.
Om vanuit hier de juiste middelen in te zetten die leiden tot een spoedig en duurzaam herstel van uw gezondheid en welbevinden. 


Klinische homeopathie (dus binnen de kliniek, het ziekenhuis) kennen we in Nederland niet. In een aantal landen zoals Groot Brittanië en India bestaan wel ziekenhuizen waar primair met homeopathie gewerkt wordt. 

Complex middelen zijn samengesteld uit meerdere homeopathische middelen die állen voor een bepaalde klacht succesvol zijn gebleken. Deze middelen worden met name aangeboden voor eenvoudige, acute klachten. Ze zijn verkrijgbaar bij supermarkt en drogisterij. 

Het onderscheid tussen de 'klassieke', 'klinische' en 'complex' homeopathie blijft wat kunstmatig. In een acute situatie gaan alle stromingen vaak min of meer klinisch te werk. In deze situaties staan de heftige symptomen zo op de voorgrond, zijn zo allesoverheersend aanwezig, dat er vaak geen twijfel bestaat over het geïndiceerde middel. De symptomen bieden zich aan op een presenteerblaadje en de homeopaat hoeft tijdens bijvoorbeeld hoge koorts of heftige pijnaanvallen echt niet naar 'de eventuele hobby's' van de patiënt te informeren.