Homeopathie Tangel

30 jaar ervaring

Homeopatische Geneesmiddelen

Homeopathische geneesmiddelen worden voor een groot deel bereid uit plantaardig materiaal. Naast plantenmateriaal benut de homeopathie ook dierlijke producten, mineralen, ziekteproducten en enkele chemische stoffen. Alle middelen worden en zijn in het verleden altijd op hun werkzaamheid uitgeprobeerd op mensen, niet op dieren.

Uit de planten of het andere basismateriaal wordt eerst een oertinctuur (de oorspronkelijke stof - vaak sap) bereid, die stapsgewijs wordt verdund en meestal twee keer geschud. Dit proces wordt potentiëren genoemd. Er wordt gepotentieerd in stappen van 1 op 10 of 1 op 100. In het eerste geval ontstaat een D (decimaal)-potentie en in het tweede een C (centesimaal)-potentie.

Hierbij doet zich het opmerkelijke feit voor, dat naarmate de oertinctuur meer verdund en geschud is, de werking van het middel sterker is. Dit proces van verdunnen en schudden noemen wij dynamiseren: met deze methode wordt de energie van het oorspronkelijke middel overgedragen aan de (alcohol-)oplossing. Achter de Latijnse naam van het middel staat de verdunning, bijvoorbeeld Arnica D3. Er zijn ook nog hogere potenties dan de C-verdunning.
 
Een bijzonder plaats nemen de LM (50 duizend) potenties in. 

Bij de homeopatische geneesmiddelen in de hoge potenties is geen enkel molecuul van de basisstof meer terug te vinden. Het oorspronkelijke middel heeft zijn energie overgedragen aan de oplossing. Dit maakt het mogelijk dat de middelen ook op fijn energetisch niveau werken. Zij kunnen in het besturingssysteem of het wezen van een mens veranderingen bewerkstelligen. 

Onderstaande clip over de laatste inzichten betreffende water geeft wellicht een idee hoe dit mogelijk is.LM potenties

Bij de LM potenties wordt bij iedere verdunningsstap in plaats van twee keer honderd keer geschud. Dit maakt dat deze potenties anders, namelijk veel hoger gedynamiseerd zijn en daardoor nog verfijnder kunnen werken. LM potenties worden veelal opgelost in alcohol en voorgeschreven in zogenaamde snuifdoses.

Homeopathie is voor een aantal mensen al “bijzonder”. Als ik aan het eind van het intakegesprek met het snuifdoses-voorschrift kom, wordt het voor veel mensen pas echt abacadabra: “Een dergelijk klein pilletje in een flesje alcohol en dan nog maar alleen daaraan ruiken of snuiven?'. “Kan dat mij van mijn klachten afhelpen?" Jazeker!  

Ik begrijp deze reacties heel goed. Zelf stond ik ook op zijn minst sceptisch tegenover de LM potenties. Omdat met deze potenties meerdere toepassingen mogelijk zijn ben ik het gaan uitproberen in mijn praktijk. Ik paste deze manier een groot aantal malen in acute situaties toe. Met zeer duidelijke, soms spectaculaire resultaten.

Vergelijkt u de snuifdosis maar eens 'met uw neus boven een fles ammoniak houden': binnen een milliseconde merkt u dat door het ruiken de ammoniak kennelijk door uw lichaam is opgenomen en voelt u al scherpe prikkelingen in uw hersenen! De slijmvliesbekleding en doorbloeding van uw neusgang en vooral uw longen maakt een enorm snelle opname van het middel mogelijk. 

De LM potenties hebben een aantal flinke voordelen ten opzichte van de ander potenties. Zeker als LM potenties gesnoven worden kunnen zij voor wat betreft dosis en frequentie zeer nauwkeurig aan de individuele behoefte van iedere patiënt aangepast worden. Ook kunnen homeopatische middelen in LM potenties gemakkelijk gecombineerd, dat wil zeggen, afgewisseld worden. Dit kan de behandeling intensiveren en het verloop enorm bespoedigen. In mijn praktijk werk ik bij voorkeur en indien mogelijk met de LM potenties.