Homeopathie Tangel

30 jaar ervaring

Tarieven en vergoeding door de zorgverzekeraars

NVKHConsulten van een door de NVKH geregistreerd klassiek homeopaat worden door het merendeel van zorgverzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed.
De NVKH heeft een actueel overzicht van vergoedende zorgverzekeraars. Dit overzicht vindt u hier:

Actueel overzicht vergoedingen zorgverzekeraars 2024 

Tarieven


Intake consult    € 125.-
Vervolg consult                                    
   €  80.-
Telefonisch consult / Medicatie toezenden
   €  40.-


Tarieven zijn inclusief het homeopathisch geneesmiddel


**) Het uitwerken van een telefonisch consult vraagt soms veel tijd. Indien van toepassing breng ik hiervoor een bedrag in rekening onder vermelding van "uitwerking". Het totale bedrag bedraagt dan, afhankelijk van de gewerkte uren, een maximum
van € 80.- per telefonisch consult.


Voor consulten aan huis, tijdens het weekend en ‘s nachts wordt een toeslag van € 35.- berekend. Voor bevallingen en stervensbegeleiding gelden afwijkende tarieven. 
Voor bijzondere handelingen (factuuroverzichten, verslagen etc.) wordt, afhankelijk van de gewerkte uren een bedrag van € 40.- tot maximaal € 125.- in rekening gebracht.

Verplaatsen of afzeggen van afspraak

Indien u een gemaakte afspraak (of in voorkomende gevallen vindt u een voorstel voor een afspraak op de u toegezonden bijsluiter onder het kopje "opmerkingen") wilt verplaatsen of afzeggen, dient u dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk twee werkdagen (48 uur) voorafgaand aan de afspraak te melden tijdens het telefonisch spreekuur of via voicemail. 
Gereserveerde tijd wordt anders altijd in rekening gebracht. Houdt u er rekening mee dat het weekend geen werkdagen telt.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen, dienen consulten bij voorkeur direct na afloop contant betaald te worden.
U ontvangt hiervoor een factuur welke tevens als declaratie voor uw zorgverzekeraar kan worden gebruikt.
Indien per rekening wordt betaald, dient dit bedrag, onder vermelding van het factuurnummer, uiterlijk binnen een termijn van 15 dagen overgemaakt te zijn op IBAN-rekeningnummer NL90INGB0006655995 ten name van R.A. Tangel te Den Haag.
Vergeet u niet het factuurnummer te vermelden! 

U ontvangt een eerste herinnering, verhoogd met € 15.- administratiekosten indien u in gebreke blijft. Indien u dit bedrag hierna niet binnen een termijn van 15 dagen heeft overgemaakt, wordt verdere incasso overgedragen aan Incass, het incassosysteem van de Koninklijke Vereniging van Gerechtsdeurwaarders. De kosten zullen dan beduidend hoger uitvallen. Ik verzoek u dringend het niet zo ver te laten komen.